โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิกซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to top