การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซรา รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพ การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-21ต.ค. 2558

ประมวลภาพ การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-21ต.ค. 2558

ประมวลภาพ การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 21 -29 กันยายน 2558

ประมวลภาพ การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 21 -29 กันยายน 2558

ประมวลภาพ การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพ การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพการประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ประมวลภาพการประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ประมวลภาพการประชุมเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค.58

ประมวลภาพการประชุมเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค.58

Scroll to top