ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์032-720 536 ต่อ 1034
อีเมลqa@mcru.ac.th
Scroll to top