การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซรา รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

Scroll to top