ประมวลภาพการประชุมเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค.58

ประมวลภาพการประชุมเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค.58

Scroll to top