สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะ ได้มาศึกษาดูงาน

อ.ดร.อาคม เจริญสุข พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะ ได้มาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และงานจอมบึงมาราธอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

Scroll to top