ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ใด ขอเชิญร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

şirinevler escort

Scroll to top