จัดทำแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2560 สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพจัดทำโครงการ จัดทำแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

halkalı escort

Scroll to top