ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม