ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมที่ต้องของหน่วยงาน ในช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562