ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2 วันศุกร์ที่14ธันวาคม2561ณ. ห้องประชุมโกเมน อาคาร9 ชั้น2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี