ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-14 กันยายน 2561

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ