ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ