ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริการงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (23)/2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี