ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ