ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิกซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี