ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560