ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม เรื่องการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TOR

การประชุม เรื่องการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TOR วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี