ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ