ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ