ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทบทวนแบบฟอร์ม SAR 2560

สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมทบทวนแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560