ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2560 สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพจัดทำโครงการ จัดทำแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา