ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559