ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซรา รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี                     เพื่อร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558