ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ CHE QA Online เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59