ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเรื่องเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเรื่องเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายา 2557