โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานโครงการฯ

Scroll to top