ประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 วันที่ 14 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม

Scroll to top