สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

Scroll to top